About Us/Chào Mừng

Kính chào quý vị,
Chúng tôi rất vui để đón chào quý vị đến với trang mạng của Hội Thánh Báp-tít Ân Điển tại thành phố Arlington, Texas.
Hội Thánh Báp-Tít Ân Điển là một nhóm nhỏ những Cơ Đốc Nhân tin nhận và bước theo sự dạy dỗ của Chúa qua đời sống tin kính Chúa và yêu thương lẫn nhau. Mục đích của chúng tôi là thờ phượng Chúa, khích lệ nhau sống theo Lời Chúa, và chia sẻ Phúc Âm cho cộng đồng trong vùng gần hay xa.
Chúng tôi xin hân hạnh kính mời quý vị cùng đến thờ phượng Chúa và sinh hoạt với chúng tôi tại địa chỉ: 1701 E. Mayfield Rd. Arlington, TX 76014 vào lúc 3 giờ chiều mỗi Chúa Nhật . Hoặc xin liên lạc với chúng tôi qua điện thoại 214-228-5546, hoặc email: Dangqthe@gmail.com
Cầu xin Chúa ban phước lành cho quý vị,

Welcome to our website of Vietnamese Grace Baptist Church in Arlington, Texas.
Vietnamese Grace Baptist Church is a group of Christians who believe and follow the teachings of God to love Him and to love others. Our purpose is to worship God, to encourage one another to live according to the Word of God, and to share Gospel to the community nearby and afar.
You are invited to join us worshiping God and doing activities at: 1701 E. Mayfield Rd. Arlington, TX 76014, at 3:00pm on Sunday. Please contact us by phone at 214-228-5546, or by email at: Dangqthe@gmail.com
Blessings,