20/10/2013

20/10/2013
Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Ân Điển / Grace Vietnamese Baptist Church
Nhu cầu cầu thay / Prayer Requests
Cảm Tạ Chúa / Thank God for
+ Chúa ban ơn trên Hội Thánh Ngài / Thanks God for His blessings through the week.
+ Chúa giữ gìn anh Hữu-chị Thúy và cô Kế bay về Việt Nam an toàn/ Mr Huu- Ms Thuy and Ms Ke: safe flights to Vietnam.
+ Bà Võ Thị Ngộ không còn bệnh ung thư/ Ms Vo was healed from cancer.
+ Chúa chữa lành bác Lâm Quang Minh khỏi dị ứng./ Mr Minh was healed from allergy
+ Đám tang mẹ cô Hồng kết thúc tốt./ The funeral of Ms Hong’s Mother ended well.

Cầu nguyện luân phiên cho 4 gia đình trong Hội Thánh / Pray for 4 families:
1. Gđ Cô Nguyễn Kim Châu
2. Gđ Cô Kiếm Cầm Court 3. Gđ Cô Võ Lan Diệp
4. Gđ Anh Điểu Gùi

Cầu nguyện cho người bệnh / Health Issues:
1. Cô Trương Thị Búp
2. Em Lâm Thùy Oanh
3. Cô Trần Thị Kim Loan
4. Bà Lê Thị Can (Bác Minh): huyết áp cao
5. Bà Phan Thị Ri: bướu cổ
6. Bà Võ Thị Dung: có dấu hiệu ung thư ngực và xương
7. Bà Trần Hà:huyết áp không đều.
8. Cô Vương Lệ Hoa
9. Em Dương Gia Lợi
10. Bà Mục Sư Nguyễn Văn Đức (Philadelphia: tai biến)
11. Mục Sư Trần Lương Y

Nhu cầu khác / Other prayer request
+Xin cầu nguyện đặc biệt cho việc mua Nhà Trẻ làm nhà thờ / Please pray earnestly for buying the ChildCare building.
+Sự hiệp một, tăng trưởng và chứng đạo của Hội Thánh /Building or buying a place for our congregation. Church unity, growth and sharing of the Gospel.
+ Những tín hữu bỏ thờ phuợng lâu ngày / Those stop going to church.
 Nhiều con cái Chúa tham gia học Lời Chúa / Many members will attend Bible study.
 Buổi nhóm thông công thứ 7 hằng tuần của thanh thiếu niên/ ADF evrery Sat.
 Gia đình anh Lâm Quang Phát: mua nhà / Mr Lam wants to buy a new house.
 Cầu thay cho niềm Trung Việt Nam: bị bão lũ tàn phá nặng nề/ Pray for Vietnam: the central part of the country was damaged by floods and storms seriously.

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?
Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-Hô-Va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.” Thi- Thiên 121:1-2
“I lift up my eyes to the hills- where does my help come from?
My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.” Psalm 121:1-2

One thought on “20/10/2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>